Mindfulness Kursus

Mindfulness  Kursus – 8 ugers forløb.

Mindfulness er en træning af vores evne til at tage vare på os selv, samt at være tilstede her og nu, uden at vurdere og uden at dømme tanker, følelser og sanser. Dette mindfulness kursus giver mulighed for at træne evnen til nærvær, koncentration og opmærksomhed. Ligeledes vil der være fokus på de mekanismer som forhindrer nærværet.

Kurset henvender sig til mennesker, som ønsker en forandring af den nuværende livssituation, eller har et ønske om at lære at meditere. Forandringer kan f.eks. være ønsket om større klarhed i livet, mindre stress og udbrændthed eller ønsket om et værktøj til at håndtere følelsesmæssige kriser.

I vores del at verden er vi ret gode til at have opmærksomhed på vores fysiske krop. Mens det at pleje den mentale side af vores væsen, for mange er uvant. Skal vi tro mange statistikker, så tyder det på, at vi trods den gode opmærksomhed på krop, motion og kost alligevel oplever stress og udbrændthed.

Mindfulness er en videnskabelig og veldokumenteret metode til at øge fleksibilitet og mental robusthed. Over tid kan en sådan træning bidrage til forandringer på flere måder. I takt med at “opmærksomhedsmusklen” trænes, øges muligheden for at agere anderledes i livet.

Deltagerne vil blive præsenteret for øvelser, som kan anvendes til vedligeholdelse af den meditative praksis efterfølgende.

På kurset vil følgende temaer vil blive berørt:

  • Det bevidste nærvær og mindfulness indstilling
  • Sindets grundvaner
  • Koncentration og fokusering
  • Stress faktorer
  • Grounding og kropsbevidsthed
  • Meditative kompetencer

Rytmen vil være genkendelig fra gang til gang med stillesiddende arbejde, kropsarbejde, teori og musik.

Kurset forløber over 8 mødedage á 2 timer, samt en hel dag (lørdag) á 6 timer.

8 Tirsdage fra kl. 18.00-20.00    Første gang Tirsdag d. 29. september 2020        Pris: kr. 3.200,-

1 Lørdag   fra kl. 10.00-16.00

Tilmelding kan ske på mobil 20 66 35 53 eller  e-mail  ir-ka@c.dk