Mindfulness Individuel Træning

Mindfulness Individuel Træning

Mindfulnesss meditation er et værktøj, som kan bidrage til forandringer på flere niveauer i livet. For eksempel imødegåelse af stress og udbrændthed samt en bedre forståelse af livssituationen.

I træningen handler det om, at udforske sindet, for over tid at opdage alle de tanker, følelser, stemninger og sansninger, der er i sindet, og som hele tiden vil vise sig frem, for bevidstheden.

Dernæst følger en træning i, ikke at følge alle disse informationer fra sindet, men at iagttage dem uden at forholde sig til dem, uden at vurdere dem.

At være nærværende eller i nuet, kræver at man kan slippe iagttagelserne i sindet, i momenter. Ikke at skulle forholde sig til denne mængde information, er en måde at give sindet ”fri” på, og dermed nedsætte risikoen for stress og overbelastning.

Over tid kan der opstå en større klarhed, som vil bidrage til en skærpet evne til at vælge til og fra i livet, og dermed forøge livskvaliteten.

I træningen indgår foruden meditative øvelser også krops- og bioenergetiske øvelser.

Mindfulness individuel træning giver mulighed for vejledning og feedback på den meditative træning, hvilket bidrager til en forfinelse af den meditative indstilling, som blandet andet hander om neutral iagttagelse.

Brug af mindfulness kan også være hjælpsomt i terapi, idet en sådan træning støtter op om selverkendelse og selvberoligelse. Det er en træning, som giver muliged for at at man bliver bedre i stand til at mærke sig selv, idet opmærksomheden rettes indad mod sig selv.

Gennem det indre blik skærpes opmærksomheden på det ofte urolige sind. Mindfulness er bestræbelse på at hjælpe det urolige sind med at falde til ro, hvor ved der kan opstå større klarhed i forhold til hvad der røre sig i det indre personlig liv.