Mindfulness Ungdomskursus

Dette mindfulness forløb som strækker sig over 6 uger, henvender sig til yngre mennesker som på forskelligvis er på vej ud i voksenlivet. Det kan være en spændende og lærerig tid, det kan være en svær og udfordrende tid, når der skal skabes kæresterelationer, nye studieområder eller arbejdsmarkedet skal indtages. Studiemængden og fremtidsplanerne kan virke uoverskuelige, livet kan være fyldt med tvivl, usikkerhed og manglende selvværd, og mange kan føle sig presset af de store krav om succes.

I mindfulness trænes overordnet vores evne til at tage vare på os selv, samt at være tilstede her og nu, uden at vurdere og dømme tanker, følelser og sanser. Ved at træne mindfulness kan man således blive bedre til at mærke sig selv, hvad man føler og hvad man tænker samt opøve evnen til at håndtere negative tankemønstre og følelser. I mindfulness trænes evnen til at berolige sig selv, så man lettere kan komme i balance, når man står i en svær situation eller oplever svære følelser.

Træningen i denne gruppe tager udgangspunkt i arbejdet med balance og sindsro samt at styrke evnen til fokusering og koncentration. At kunne koncentrere sig og holde fokus, er en hjælp i forhold til at bevare motivation og lyst til uddannelse eller arbejdsliv, endvidere bidrager det til større ro og overblik omkring eksamen, ligesom det styrker evnen til at prioritere opgaver.

Fokusering og koncentration danner grundlaget for et nærværende og vågent sind, som er kendetegnet ved klarhed, ro og balance. Mindfulness er en erfaringsbaseret træning, og det er nødvendigt selv at udføre denne træning over en længere periode. Det er derfor vigtigt at prioritere arbejdet med øvelserne imellem kursusdagene.

Der vil være tid til udveksling omkring træningen og øvelserne, ligesom der vil være tid til udveksling omkring relationer, studier og arbejdsliv.

Underviser: Helle Nielsen & Ivan Rasmussen, psykoterepeut MPF samt mindfulnesslærer