Mindfulness Individuel Forløb

Meditation er et værktøj som kan bidrage til forandringer på flere niveauer i livet. F.eks. imødegåelse af stress og udbrændthed, samt en bedre forståelse af livssituationen.

I træningen handler det om, at udforske sindet, for over tid at opdage alle de tanker, følelser, stemninger og sansninger, der er i sindet, og som hele tiden vil vise sig frem, for bevidstheden.

Dernæst følger en træning i, ikke at følge alle disse informationer fra sindet, men at iagttage dem uden at forholde sig til dem, uden at vurdere dem.

At være nærværende eller i nuet, kræver at man kan slippe iagttagelserne i sindet, i momenter. Ikke at skulle forholde sig til denne mængde information, er en måde at give sindet ”fri” på, og dermed nedsætte risikoen for stress og overbelastning.

Over tid kan der opstå en større klarhed, som vil bidrage til en skærpet evne til at vælge til og fra i livet, og dermed forøge livskvaliteten.

I træningen indgår foruden meditative øvelser, også krops- og bioenergetiske øvelser.