Anvendt meditation

Begrebet anvendt meditation henviser til den systematiske og målrettede brug af nærværsredskaberne, til lindring eller løsning af forskellige professionelle opgaver såvel som personlige udfordringer. Med afsæt i en træning der inkluderer afspænding, vitalitet, empati og bevidst nærvær, kan denne træningen indgå i fire veldefinerede anvendelsesområder.

Essentil meditation:               En grundlæggende nærværstræning for det hele menneske.

Klinisk meditation:                 Selvregulering og selvberoligelse i forhold til bl.a. stress, angst og smerter.

Integrativ meditation:             Bevidst nærvær som støtte for selverkendelse og personlig modning.

Innovativ meditation:             Neutral iagttagelse som vej til kreativitet og problemløsning i det faktiske liv.

Disse fire meditative retninger står sjældent alene, men krydser hinanden på forskellig vis med udfoldelse af bestemte erfaringer eller kompetencer som muligt resultat. Det bevidste nærvær stimulere nogle grundlæggende kvaliteter eller tilstande som almindeligvis opleves som positive, og kan bl.a. hjælpe til selvberoligelse, selvudforskning og selvudvikling.