Meditationens veje

Meditations veje er de retninger, den meditative fordybelse kan tage. Jens-Erik Risom taler om fire hovedretninger, som henholdsvis indvirker på menneskets fysiologi, psykologi, eksistens og spiritualitet.

Mindfulness indvirkning på kroppens fysiologi er blandt andet undersøgt af den amerikanske hjerneforsker Richard Davidson, der har påvist at træningen i bevidst nærvær kan indvirke positivt på immunsystemet. Andre forskere har afdækket indvirkninger på det autonome nervesystem, på bestemte hjernebølger og i forhold til kroniske smerter.

På det psykologiske niveau har især Mindfulness-Based Stress Reduktion (MBSR), som er udviklet af den amerikanske forsker Jon Kabat-Zinn været i fokus i forhold til at undersøge, hvorvidt det bevidste nærvær kan indvirke på mentale og emotionelle forstyrrelser. En række forskningsresultater har påvist, at dette er tilfældet, for eksempel ved tilbagevendende depressioner, angst og koncentrationsbesvær.

I forhold til navigere i den ydre virkelighed har forskellige forskere undersøgt effekten af det bevidste nærvær i relation til kreativitet, problemløsning og beslutningstagning. Også indenfor dette område er der en voksende interesse for, hvordan mindfulness-praksis kan spille en positiv rolle for kunstnere, ledere, innovatorer og andre der ønsker at forholde sig skabende og fornyende.

Endelig er der flere tusinde års samlede erfaringer fra de store meditative træningssystemer, som afspejler, at meditativ træning kan være en metode til udforskning af højere eller essentielle potentialer i menneskesindet.

Disse fire meditative retninger står sjældent alene, men krydser hinanden på forskellig vis.