Mindfulness meditation

Mindfulness meditation er bestræbelsen på at hjælpe det urolige sind med at falde til ro, uden at det mister sin klarhed. Det er en træning som handler om, at ændre indstilling til de mange tanker og følelser som hele tiden viser sig frem for sindet. En indstilling som går mere i retning af en accept, af det som er til stede i det nuværende øjeblik.

Det almindelige sind er ofte et uroligt sind. Det tager stilling, det planlægger, det handler, det fortryder, det glædes, det lider, det frydes, det er rastløst, det tænker, det føler, det tænker over følelser, det forsøger at forandre følelser, det giver op, det længes……

Mindfulness meditation er en slags pause, i forhold til hele tiden at flytte opmærksomheden i retning af alle disse informationer fra sindet. At iagttage dem uden at forholde sig til dem, uden at vurdere dem.

At komme tilstede i øjeblikket, hvor man ikke skal noget, hvor der ikke er nogen projekter, det er det mindfulness meditation handler om. 

Nyere forskning tyder på, at træningen har en betydelig positiv effekt på blandt andet tilstande som stress, angst og depression.

Mindfulness i forhold til angst og depression:

Mindfulness meditation handler overordnet om at træne opmærksomheden i alternative vaner, det vil sige at træne evnen til at forblive nærværende og ikke lade sig rive med af bekymrende tanker, frygtsomme følelser eller kropslige symptomer som f.eks. uro, hjertebanken, rysten m.m.

Formålet med træningen er, at lære at forholde sig mere hensigtsmæssigt til de oplevelser der er i nuet. Særligt trænes evnen til at opdage tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser.

Mindfulness giver således mulighed for, at komme mere tilrette med det som er tilstede her og nu, hvad enten det opleves som behageligt eller ubehageligt, idet sindet i højere grad vil være i stand til at rumme de forskellige tilstande som opstår i kroppen og i sindet.

Denne ændring i retning af at være mere neutral og samtidig have en accept af det som er tilstede, kan over tid frisætte bevidstheden fra dens vanemæssige ”flyden med” sindets uendelige strøm af tanker, følelser, emotioner og kropslige tilstande. Hvilket muliggør en forandringsproces i forhold til bekymrende tanker samt oplevelsen af angst.