Parterapi

Giver jer mulighed for at se og udtrykke det som er svært, og som gør at man ofte går galt af hinanden.

Parterapi foregår med os begge to til stede. At se på sit parforhold, at turde åbne det for andre, er ikke altid nemt. Ofte er den ene part mere indstillet på tanken end den anden. Men det kan være meget konstruktivt i ønsket om et fyldigere kærlighedsliv, at lade de mange tanker og følelser komme frem og op til overfladen.

Når der er problemer i parforholdet, er det første der forsvinder i hverdagen, ofte den manglende påskønnelse af den anden. Parret kan komme ind i et mønster, som gentages igen og igen. Ligesom der kan opstå mere tavshed eller hyppige skænderier.

Begge parter er sårede og ulykkelige. De ved ikke hvad der skal til for at ændre det, og bliver tilbøjelige til at placere skylden hos den anden. Det er det der skal ændres, for at der igen kan komme liv, glæde og vitalitet ind i parforholdet.

Formålet med parterapi er, at udforske hvordan parforholdet opleves og forstås af jer hver især. Formålet er endvidere at bidrage til personlig indsigt i egne mønstre. Parterapi kan hjælpe jer med at finde muligheder i fastlåsteden. Således at udviklingen af en konstruktiv dialog styrkes og kærlighedfølelsen bliver mere levende.

At opleve forståelse fra sin partner, kan gøre det lettere selv at udvise forståelse og at ændre på sin adfærd. Det betyder ikke at man giver sin partner ret eller sig selv uret. Men ved at vise sin partner, at man er i stand til at forstå hans eller hendes perspektiv. Kan der opstå en åbning som gør det muligt at vise større nærhed og oprigtighed.

Parterapi handler om kommunikation, forståelse og kontakt samt at åbne til de mere hjertelige og empatiske følelser både indadtil og udadtil.

top_01