Samtaleterapi

Samtaleterapi er en terapiform, der giver dig mulighed for at udtrykke det der fylder i tanker og følelser.

Opmærksomheden vil være rettet mod en dybere og mere integrativ forståelse af din livssituation, hvilket kan åbne for nye indsigter i forhold til eventuelle uhensigtsmæssige og fastlåste reaktionsmønstre.

Terapien foregår på den måde, at du opfordres til rette din opmærksomhed mod det det der fylder i form af tanker, følelser og kropsfornemmelser.

Fokus vil primært være, at tale om det der er svært og gør ondt i livet her og nu, men det kan også være relevant at inddrage tidligere oplevelser og erfaringer.

Hensigten er, at du får en større forståelse af dig selv og din situation, og på baggrund af dette bliver i stand til at forholde dig på en ny måde.

Den terapeutiske samtale vil derfor altid beskæftige sig med dine:
– Følelser
– Tanker og forestillinger
– Oplevelser af dig selv og andre
– Relationen til andre mennesker

Vi har tavshedspligt, med mindre du giver konkret tilladelse til noget andet.