Stress, angst og depression

Nyere forskning tyder på at mindfulness meditation har en betydelig positiv effekt på blandt andet tilstande som stress, angst og depression, idet sindet og nervesystemet hjælpes til at falde til ro. Terapi bidrager yderligere til denne proces, i det man bliver mere opmærksom på at mærke sig selv og at være tilstede her og nu. Tilsammen bidrager mindfulness og terapi således til en større grad af tilstedevær i livet her og nu.

Stress:

Stress er kroppens måde at reagere på, når man står i en uholdbar situation over længere tid. Årsagen kan være reelt urimelige krav som stilles udefra, eller alt for store krav som vi stiller til os selv, uden helt at vide af det.

Stress er kendetegnet ved en række psykiske reaktioner som f.eks. – At man har svært ved at slappe af – At tankerne kører rundt i hovedet – At man har svært ved at sove – At man oplever følelsesmæssig ubalance såsom irritation, surhed, vrede, tristhed eller anspændthed.

Hvis stress står på i længere tid, kan det udvikle sig til angst, depression og aggressiv adfærd.

Angst:

Angst er en normal menneskelig reaktionsmåde, der typisk optræder, når man udsættes for en pludselig faretruende situation. Herved bliver kroppen aktiveret og motiveret til at flygte fra faren eller bekæmpe den. Nogle gange optræder der udtalte angstreaktioner, uden at der er en reel fare, angsten er dermed overdreven og uhensigtsmæssig, og der er da tale om en angstlidelse.

Angst er kendetegnet ved en række psykiske og kropslige reaktioner som f.eks. – Uro – Anspændthed – Hjertebanken – Sveden – Rysten – Prikken i fingerende – Svimmelhed – Hurtig vejrtrækning – Følelsen af panik m.m.

Terapi bidrager til angstbehandling, ved at man bliver mere opmærksom på sig selv og sin angst, samt de uhensigtsmæssige mønstre og vaner som de mange kropslige reaktioner og katastrofetanker kan medføre. Mindfulness og terapi bidrager tilsammen til en større grad af selvregulering og selvberoligelse i forhold til at håndtere angsten.

Depression:

Sorg og tristhed er en almen menneskelige reaktion, når man udsættes for tab, svigt, kriser o.a. Nogle gange optræder sådanne triste reaktioner, uden er der foreligger en umiddelbar synlig grund, man føler sig bare ked af det eller er trist til mode, og har svært ved at tage sig sammen til noget som helst.

Depression er kendetegnet ved en række psykiske reaktioner som f.eks. – At man har svært ved at koncentrere sig – At man har skyldfølelse og selvbebrejdelser – At man har svært ved at falde i søvn eller vågner mange gange i løbet af natten – At man har tankermylder, ofte i form af bekymrende eller negative tanker – At man har selvmordstanker eller opleve indre uro, rastløshed og angst.

Terapi bidrager til behandling af depression, ved at man bliver mere opmærksom på egne behov og ønsker, foruden de uhensigtsmæssige mønstre og vaner som de mange negative tanker ofte medfører. Terapi og mindfulness bidrager til en større grad af selvregulering, i forhold til at slippe ud af negative tankemønstre, foruden en større grad af venlighed mod sig selv. Hvilket ofte opleves positivt og bidrager til større selvværd og selvtillid.