Gestaltterapi

Gestaltterapi er en erfaringsbaseret terapiform, der styrker dig i at stå ved dig selv, sådan som du er, uden ”slør”.

Gestaltterapiens psykodynamiske metode er med til at synliggøre, forstå og integrere dine ubevidste sider, som f.eks. viser sig gennem drømme, tanker, følelser og forskellige kropslige spændingstilstande.

Bevidstgørelsen skabes gennem samtale, kropsopmærksomhed, visualisering, stolearbejde, kreative udtryk eller drømmearbejde, hvor igennem du selv når frem til nye indsigter i forhold til dine problemer.

Opmærksomhed er gestaltterapiens vigtigste redskab, hvis formål er at styrke brugen af dine sanser og dermed kroppen. Denne opmærksomhed ind i kroppen, er med til at skærpe fokus på dine tanker, følelser, behov og forestillinger.