Terapi

Terapi handler om at lære sig selv og sine reaktionsmønstre bedre at kende, gennem udforskning af såvel det indre som det ydre liv.

Opmærksomheden vil være rettet mod en dybere og mere integrativ forståelse af livssituationen, hvilket kan åbne for nye indsigter og nye måder at handle på.

Ofte henvender mennesker sig fordi de føler sig triste, modløse, forvirrede eller har en oplevelse af at være kørt fast. Det handler måske om problemer i relation til andre mennesker, måske om følelser omkring sig selv som f.eks. angst, skyld, skam eller manglende selvværd.

For andre er grunden til at starte i individuel terapi, udsprunget af et ønske om personlig udvikling og indre vækst. At arbejde på at udvikle og udfolde egne ressourcer og kvaliteter, opleves som øget livskvalitet og tilfredshed, samt større selvaccept.

Horisonten for et sådan terapeutisk arbejde er større selvkendskab samt en dybere og  kærligere accept af sig selv og den man er.