Terapi

Bidrager til selvkendskab og personlig udvikling

Terapi er et værdifuldt redskab for mennesker, som ønsker en bedre kontakt til sig selv.

Selvudvikling er en form for naturlig forlængelse af terapi, og er en samlende betegnelse for de mange metoder der fremmer selvkendskab.

Psykoterapi handler om at lære sig selv og sine reaktionsmønstre bedre at kende, gennem udforskning af såvel det indre som det ydre liv.

Hensigten er, at få en større forståelse af sig selv og sin situation, og på baggrund af dette bliver i stand til at forholde sig på en ny måde.

Opmærksomheden vil være rettet mod en dybere og mere integrativ forståelse af livssituationen. Hvilket kan åbne for nye indsigter og nye måder at handle på.

Ofte henvender mennesker sig fordi de føler sig triste, modløse, forvirrede eller har en oplevelse af at være kørt fast. Det handler måske om problemer i relation til andre mennesker. Måske om følelser omkring sig selv som for eksempel angst, skyld, skam, ængstelse eller manglende selvværd.

For andre er grunden til at starte i individuel terapi, udsprunget af et ønske om personlig udvikling og indre vækst.

At arbejde på at udvikle og udfolde egne ressourcer og kvaliteter, opleves som øget livskvalitet og tilfredshed samt større selvaccept.

Terapi er en proces

Terapi er en proces, hvor man i et samarbejde med psykoterapeuten afdækker og løsner uhensigtsmæssige blokeringer og spændinger, ofte spændinger som er opstået ved eller bygger på smertefulde oplevelser i opvæksten.

Bevidstgørelsen hos klienten skabes, ud fra vores terapeutiske referencerammer gennem samtale, kropsopmærksomhed, visualisering, awerness, kreative udtryk samt drømmearbejde.

Brug af mindfulness kan også være hjælpsomt i det terapeutiske arbejde. En sådan træning støtter op om selverkendelse, personlig udvikling og selvregulering.

Mindfulness er en træning som giver mulighed for, at man bliver bedre i stand til at mærke sig selv, idet opmærksomheden rettes indad mod sig selv. Hermed kan der opstår større klarhed, i forhold til hvad der røre sig i det indre personlige liv.

Horisonten for et sådan terapeutisk arbejde er større selvkenskab, og evnen til dybere og kærligere accept af sig selv og den man er.

En sådan ændret holdning bidrager positivt i relationen til andre mennesker, og kan opleves som at fylde sig selv mere ud og at stå ved den man er.