Terapiens mål

Terapi hælper dig med, at finde en forandring i dig selv.

Terapi har fokus på:

  • At bearbejde årsagen og ændre de uhensigtsmæssige mønstre eller vaner

Der arbejdes blandt andet hen imod:

  • At blive mere bevidst om egne behov
  • At blive mere fortrolig med egne og andres grænser
  • At være tilstede her og nu
  • At opleve større livsglæde
  • At føle større selvværd og selvtillid