Mindfulness Workshop

Mindfulness Meditation

Vi tilbyder korte forløb på dags basis, hvor der vil være mulighed for at få en fornemmelse af om Mindfulness vil være noget, som virksomheden med fordel kan støtte sig til, i forhold til at skabe et mere innovativt og kvalitativt arbejdsmiljø.

Indhold, tidsramme og pris tilrettelægger vi i samarbejde med virksomheden.