Velkommen til Balance Og Psyke

 
Helle Nielsen 
  
Ivan Rasmussen

BALANCE OG PSYKE HAR EKSISTERET SIDEN 2006.

VI  BESKÆFTIGER OS MED PSYKOTERAPI OG MINDFULNESS MEDITATION. 

VI TILBYDER:   

 • PARTERAPI
 • INDIVIDUEL TERAPI
 • PERSONLIG UDVIKLING
 • MINDFULNESS UNDERVISNING
 • GRUPPE FORLØB
 • WORKSHOPS

TERAPEUTISK HAR VI MANGE ÅRS ERFARING I ARBEJDET MED:

 • SELVVÆRD OG SELVTILLID
 • ANGST, STRESS OG DEPRESSION
 • SORG OG KRISE
 • PERSONLIG MODNING OG VOKSENUDVIKLING

I DET MEDITATIVE ARBEJDE BESKÆFTIGER VI OS MED:

 • MINDFULNESS MEDITATION OG ESSENTIEL MEDITATION

SELVKENDSKAB OG PERSONLIG UDVIKLING 

Selvkendskab og personlig udvikling skabes ud fra vores terapeutiske referenceramme gennem psykoterapi og meditation. Terapi handler om at lære sig selv og sine reaktionsmønster bedre at kende, gennem udforskning af såvel det indre som det ydre lig. Meditation er en træning i at være tilsted her og nu, uden at vurdere og uden at dømme tanker, følelse og sanser. At komme mere tilstede i nuet og det liv man lever, kan have en positiv indvirkning både fysisk og psykisk, og muliggøre en fordybelse indad mod større psykisk balance.

 

STRESS, ANGST OG TRISTHED

Nyere forskning tyder på at mindfulness meditation har en betydelig positiv effekt på blandt andet tilstande som stress, angst og tristhed, idet sindet og nervesystemet hjælpes til at falde til ro.

Stress, angst og tristhed er kendetegnet ved en række psykiske og kropslige reaktioner som for eksempel:                At have svært ved at slappe af, at tankerne kører rundt i hovedet, indre uro, anspændthed, hjertebanken, hurtig vejrtrækning, at man har svært ved at falde i søvn, at koncentrere sig eller at man er plaget af skyldfølelse/selvbebrejdelser.

Stress er kroppens måde at reagere på, når man står i en uholdbar situation over længere tid. Årsagen kan være reelt urimelige krav som stilles udefra, eller alt for store krav som vi stiller til os selv, uden helt at vide af det. Hvis stress står på i længere tid, kan det udvikle sig til angst og tristhed.

Angst er en normal menneskelig reaktionsmåde, der typisk optræder, når man udsættes for en pludselig faretruende situation. Herved bliver kroppen aktiveret og motiveret til at flygte fra faren eller bekæmpe den. Nogle gange optræder der udtalte angstreaktioner, uden at der er en reel fare, angsten er dermed overdreven og uhensigtsmæssig, og der er da tale om en angstlidelse.

Tristhed og sorg er en almenmenneskelig reaktion, når man udsættes for tab, svigt, kriser o.a. Nogle gange optræder sådanne triste reaktioner, uden er der foreligger en umiddelbar synlig grund, man føler sig bare ked af det eller er trist til mode, og har svært ved at tage sig sammen til

Mindfulness og terapi kan bidrage til en større grad af selvregulering og selvberoligelse i forhold til at håndtere angst og at slippe ud af negative tankemønstre. Hvilket ofte opleves positivt og bidrager til større selvværd og selvtillid.

Balance og Psyke tilbyde terapi, parterapi og mindflness meditation både individuelle forløb og kursus forløb.